Arend-Jan Boekestijn over vrijheid in Nijverdal

Op vrijdagavond 29 april, in de aanloop naar 4 en 5 mei, organiseert Het Memory International War Museum in samenwerking met het Bevrijdingsfestival Overijssel voor de tweede keer een debatavond over de begrippen vrede en vrijheid. De inleiding wordt gehouden door Arend-Jan Boekestijn.

Tijdens deze avond  zal wordt aansluiting gezocht bij  het jaarthema  van het Nationaal Comité 4 en 5 mei De vrijheid omarmd  Vrijheid staat onder druk, ook vandaag de dag. Als gevolg van conflicten in landen als Syrië, Afghanistan en Eritrea zijn miljoenen mensen op de vlucht. Ze zoeken in Europa en dus ook in Nederland veiligheid en vrijheid. De opvang van zoveel mensen roept soms gevoelens op van onzekerheid en plaatst ons voor nieuwe uitdagingen

Het programma begint om 19.30 uur en vindt plaats  in het Zinin theater in  Nijverdal.
Muziekvereniging KSW opent de avond met  ‘De Zwarte dag van Nijverdal’ : dit muziekstuk  werk is speciaal geschreven voor de herdenking van het bombardement op 22 maart 1945 in Nijverdal.   Vervolgens houdt  Arend-Jan Boekestijn een inleiding met als titel: ‘Onbeperkte gastvrijheid is geen duurzame gastvrijheid’. In zijn lezing legt hij  aan de hand van o.a. de deugdenleer van Aristoteles uit dat gastvrijheid het midden zal moeten houden tussen onbeperkte gulheid en gierigheid. Hij zal ook het verschil uitleggen tussen private (je naaste helpen) en publieke moraal (balans tussen belangen van eigen burgers en rechten van de vreemdeling). Ook de oorzaken van de vluchtelingenstromen komen uitvoerig aan bod.

Aansluitend op de lezing vindt er  een debat plaats onder leiding van Arie Slob, directeur van Historisch Centrum Overijssel. Aan dit debat met deelnemers uit de zaal, zal naast Arend-Jan Boekestijn ook deelnemen Johnny Shabo, vicevoorzitter van de Aramese Federatie en voorzitter van het Aramees Comité voor vluchtelingen.

Ook leerlingen van de scholengemeenschap Reggesteyn  worden bij het debat betrokken.

Kaarten à € 5,- voor deze avond kunt u bestellen via Zinin Reserveren: (0548) 624 489