Een bezoek aan het Memory Museum duurt gemiddeld 1,5 uur. Als u op ons Bevrijdingsplein (horeca) een consumptie neemt, een gesprek aangaat met een van onze vrijwilligers of uw kind(eren) de mogelijkheid geeft hun kistje (van de kistjes-route) te beschilderen, bent u al snel 2 tot 2,5 uur bij ons op bezoek.

  Per persoon Vanaf 15 personen
Volwassenen €4,50 €4,00
Senioren (65+) €3,50 €3,00
Kinderen 6 – 15 jaar €2,50 €2,25
Kinderen 0 – 5 jaar Gratis Gratis
Begeleiders   €3,00

Sinds de opening van het museum in 2010 proberen wij de entreeprijzen zo laag mogelijk te houden. Daarom hanteren wij geen speciale prijzen voor CJP-/Studentenpas, Museumjaarkaart, of Veteranenpas. Zouden wij dit wel doen valt de prijs voor de overige bezoekers hoger uit. De prijzen zijn voor het museum kostendekkend en tegelijkertijd laag genoeg om iedereen toegang te verschaffen aan het museum. Dit vinden wij belangrijk!