We would like to make the youth conscious of the meaning of the word liberation by inspiring them with the theme second World War.

For the group 7 and 8 from primary schools, a complete education programme has been developed. During a museum visit, the class is divided into knowledge circles. Each group goes into an already determined subject about the Second World War. Afterwards all the knowledge discovered about the various subjects is discussed in the group.

That this is a special study design shows from the international interest in this concept.

School reviews

Vrijdag 9 maart heeft groep 8a een bezoek gebracht aan het “Memory International War Museum” te Nijverdal. Ze hebben meegedaan aan het project “het kind in de oorlog” dat is opgezet door vrijwilligers van het museum. Al enkele weken van tevoren hebben de leerlingen dit museumbezoek voorbereid, ze keken o.a. naar de serie 13 in de oorlog. In groepjes van drie kozen ze een uitzending uit, lazen hierover en beantwoordden vragen.
Vrijdagmorgen werden ze door 7 ouders om half negen gebracht naar Nijverdal. Wat er na de voorbereiding op school van de kinderen wordt gevraagd doet een beroep op hun inlevingsvermogen, (opgedane) kennis, samenwerkingsvaardigheden en presentatiekracht.
Ieder groepje werd in het museum opgevangen door een vrijwilliger en samen diepten ze verder de uitzending uit. Ze kregen o.a. een koffer met attributen uit de oorlog en een envelop om te lezen. Aan het eind van de ochtend presenteerde ieder groepje aan hun klasgenoten een samenvatting van hun aflevering.
Na de lunch begonnen de leerlingen aan hun verwerkingsopdracht, die werd gegeven door kunstenares Annewil Jansen. De kinderen werden meegenomen in de thema’s “vrede en respect’ en ‘hoop’. Thema’s die voor mensen in de oorlog houvast bieden om vooruit te kijken, maar ook thema’s die worden gespiegeld aan de leerlingen. Respect, vrede en hoop zijn thema’s die voor kinderen belangrijk zijn, maar geven nog een extra dimensie als je ze koppelt aan de verschrikkingen van de oorlog.

Groep 8 van Prot. Chr. Basisschool 'De Bentetop'

Dat leren leuk kan zijn wisten de leerlingen van OBS De Peppel al lang. Maar dat je op zo’n intense manier kennis kunt nemen van de geschiedenis die zich heeft afgespeeld in de wereld, in Nederland en dus ook op de plek waar zij nu wonen, dat is geweldig.Wij hebben meegedaan aan het pilot-project “het kind in de oorlog” dat is opgezet door vrijwilligers van het “Memory International War Museum” te Nijverdal. Het project neemt de leerlingen mee in de geschiedenis van de 2e wereldoorlog, in deelonderwerpen. Van het begin van de oorlog in Nederland, tot de bevrijding en de periode na de oorlog. In de voorbereiding op school hebben we de leerlingen in groepen verdeeld. In die groepen gaan ze aan de hand van eigen gedachten en voorkennis aan de slag met de omschrijving en gedachten of handelingen van een kind in de oorlog. Iedere groep wordt eerst voor de open vraag gesteld wat men van het kind vindt of wat men van de gedachten of handelingen van het kind vindt. Op die manier wordt het groepje tot actief denken aangezet. Vervolgens wordt het kind nader belicht in een aflevering van “13 in de oorlog’, met aansluitend een leeskaart met informatie en toelichting op het deelonderwerp.Wat er na de voorbereiding van de kinderen wordt gevraagd doet een beroep op hun inlevingsvermogen, (opgedane) kennis, samenwerkingsvaardigheden en presentatiekracht. De leerlingen worden geconfronteerd met beperkingen die aan minderheden werden opgelegd aan de hand van een simpel voorbeeld. Verwarring en onbegrip alom. De link is gelegd. Vervolgens is er voor iedere groep een koffertje met attributen. Door na te denken, voorkennis te activeren en te overleggen, komen leerlingen erachter wat het één en ander met de oorlog te maken heeft. Hoe belangrijk sommige simpele voorwerpen zijn, maar ook hier worden ze weer geconfronteerd met beperkingen die in die tijd werden opgelegd. In een rondgang door het museum nemen ze kennis van hun deelonderwerp in het museum. Daarbij maken ze hun eigen presentatie van het reeds geleerde. Uiteindelijk zijn ze zelf gids voor de rest van de groep. Zo wordt het hele museum, dat overigens zonder gids ook al bijzonder indrukwekkend en zeer de moeite waard is, doorlopen met verschillende leerling-gidsen. Een betere leerervaring kun je een kind bijna niet wensen. Een grotere succeservaring is bijna niet voor te stellen, wanneer je voor een hele groep kunt en mag presenteren wat je zojuist hebt geleerd.Een rondgang door het museum levert een kijkje in het dagelijks leven van burgers en soldaten in die tijd. Van de Slag om Arnhem, het Ardennenoffensief, tot Rijkswerkkamp Twilhaar en ervaringen uit de eigen gemeente Nijverdal. Combineer dat met de verhalen en kennis van de gidsen, samen met hun bereidheid om dit over te brengen op leerlingen en je hebt een dag om nooit te vergeten. Deze ‘les’ weten de leerlingen zich over 20 jaar nog te herinneren. Afsluitend werden we door kunstenaars Christel Dürmaz en Annewil Jansen meegenomen in de thema’s “vrede en respect’ en ‘hoop’. Thema’s die voor mensen in de oorlog houvast bieden om vooruit te kijken, maar ook thema’s die worden gespiegeld aan de leerlingen. Respect , vrede en hoop zijn thema’s die voor kinderen belangrijk zijn, maar geven nog een extra dimensie als je ze koppelt aan de verschrikkingen van de oorlog. Graag willen we Christel en Annewil bedanken voor hun inzet en enthousiasme bij de kunstworkshops.Daarnaast willen we ook een heel groot compliment brengen aan alle vrijwilligers van het Memory International War Museum. Voor hun kennis, enthousiasme, tijd en het opzetten van een zeer geslaagde lessenserie. Een hele mooie, inspirerende en bovenal leerzame dag is wat ons zal bijblijven. En dan te bedenken dat het ‘slechts’ en pilot-project was. Het wordt dus alleen nog maat beter!

groep 7/8 van OBS De Peppel

Hallo Janneke, gidsen van “Memory”, Marianne en Anjo,
Een groot compliment voor het programma van vanochtend. De opzet was voor onze kinderen zeer goed te doen. Er was een duidelijke structuur en veel hulp, waardoor onze “speciale” kinderen een prima ochtend hebben gehad. Aan de ene kant veel geleerd (en dat willen meesters en juffen graag!), aan de andere kant veel genoten (en dat willen kinderen graag!).Voor volgend jaar willen we zeker weer met onze schoolverlaters komen en dan hopen we wat meer voorbereidingstijd te hebben, zodat we nog beter op elkaar kunnen aansluiten. Donderdagmiddag gaan we in de klas verder met het maken van een muurkrant over wat de kinderen geleerd hebben.

Elimschool