Stichting Internationaal Oorlogs Museum staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Enschede onder nummer: 41031589

Bestuurs samenstelling:

Voorzitter: Ir. J.J. van Overbeeke
Secretaris: W. Landman
Penningmeester: J. Schermerhorn

Correspondentie adres bestuur:

E-mail: info@memorymuseum.nl
Postadres: Grotestraat 13, 7443 BA Nijverdal