De geschiedenis

Het verhaal van het Memory Museum is een verhaal van heel veel mensen en partijen, die vrijwillig samenwerken aan één doel:

1994 – De in de gemeente Hellendoorn wonende Joop Staman is overtuigd van de noodzaak om een Tweede Wereldoorlog museum te beginnen in het oosten van Nederland. Het museum moet zowel de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel vertellen, maar ook uitleg geven aan de bezoekers wat deze periode heeft betekent voor de inwoners van Overijssel. Gewone mensen die vijf jaar lang de onderdrukking van de bezetter hebben gekend.

Hij zoekt kundige en ervaren mensen uit verschillende kennisgebieden en smeedt zodoende een stichting met als doel: in de toekomst een museum realiseren. Een museum met een maatschappelijk belang. Beleven wat oorlog betekent voor de gewone burger; de afwezigheid van vrijheid, democratie en mensenrechten.

2009 – Heel wat jaren van voorbereiding gaan voorbij. De zoektocht naar een geschikt gebouw heeft tijd nodig. In 2009 is het moment daar en wordt ons de mogelijkheid gegeven om de oude bibliotheek van Nijverdal te betrekken.

2010 – Na het verkrijgen van een gebouw aan de Grotestraat 13 in Nijverdal en de toezegging van vele organisaties en personen in en om Nijverdal om belangeloos mee te werken, worden de vaste exposities ontworpen.
Door de vele vrijwilligers en ondernemingen is keihard gewerkt om de diorama’s te bouwen en van het oude bibliotheek daadwerkelijk een museum te maken. De deuren van het Memory Museum gaan in de zomer van dit jaar open.

2011 – Er melden zich vrijwilligers aan en de verschillende rollen binnen het museum worden ingevuld: van een receptie die bezoekers ontvangt, suppoosten die op het museale erfgoed letten, gidsen die de bezoekers een rondleiding geven, tot een horeca waar bezoekers even kunnen bijkomen.

2012/2014 – Door nieuwe vrijwilligers ontstaan nieuwe ideeën. Zo worden de eigen kleding van vrijwilligers ingeruild voor officiële museumkleding. Vrijwilligers met werkervaring in de educatie zorgen voor dat het museum zich ook gaat richten op scholen: er worden educatieve programma’s en pakketten ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken. Een route speciaal ontwikkeld voor de jongere bezoekers komt ook dankzij deze vrijwilligers.

2015 – Er wordt in de bunker een vaste expositie toegevoegd: een wapenkamer met meer dan 70 handwapens uit de Tweede Wereldoorlog. Een redelijk unieke ruimte voor een Tweede Wereldoorlog museum in Nederland.

2017 – Zoals de vrijwilligers op de museumvloer een taak hebben, hebben de vrijwilligers van het bestuur dat ook: het museum voor de lange termijn veilig te stellen. Het gebouw wordt in eigen beheer aangekocht. Voor de toekomst zijn er plannen ontwikkeld om het gebouw en de organisatie toekomstbestendig te maken.

2018 – Voor de plannen die ontwikkeld zijn, weet een lokaal architectenburo een gebouw voor de toekomst in één beeld te vatten. Hoe het verleden, heden en toekomst van het Memory Museum onder één dak samenkomt. In een veranderende markt weet de eigen PR-commissie het museum te herpositioneren en daaraan gekoppeld een sprekende beeldentaal te ontwikkelen die nodig is om met iedereen te communiceren.

Het vFonds, de provincie Overijssel, de gemeente Hellendoorn en Leader (Europees steunfonds) helpen graag met het realiseren van deze plannen. Tientallen organisaties en ondernemingen sluiten zich hierbij aan.

2019 – De plannen behelsen een gedeeltelijke nieuwbouw: de 1500 vierkante meter museumvloer blijft bestaan, echter worden er een aantal nieuwe diorama’s bijgebouwd. Daar waar vroeger de facilitaire ruimtes zich bevonden, wordt gesloopt en er komt een stuk nieuwbouw. Het gebouw begint al ons verhaal te vertellen, nog voordat de bezoeker nog naar binnen lopen.

Het Historisch Centrum Overijssel en het Rode Kruis Nederland krijgen vaste expositieruimtes onder het dak van het Memory Museum.

2020 – Wij hebben samen zin in de toekomst!