Groep 7/8

Voor deze groepen van het basisonderwijs is een compleet educatief programma ontwikkeld. Het schoolproject ‘Een kind in de oorlog’ past naadloos binnen het leergebied ‘Oriëntatie op Mens en Maatschappij’. Basisscholen in heel Overijssel weten ons al te vinden: drie keer per week ontvangen wij een schoolklas ergens uit Overijssel voor dit project.

Doelgroep groep 7-8 PO
Aantal leerlingen max. 32 leerlingen (>32 leerlingen op aanvraag)
Kosten €3,50 per leerling
Materiaal Lespakket inclusief handleiding te bestellen via info@memorymuseum.nl  (uiterlijk 6 weken voor aanvang van het museumbezoek)
Tijdsduur 3 uur (9.00 uur tot 12.00 uur). of 5 uur (9.00 uur tot 14.00 uur, inclusief lunchpauze en creatieve workshop)
Reserveren via info@memorymusuem.nl, t.a.v. Ineke Ellenbroek. I.v.m. de grote belangstelling verzoeken wij u om een halfjaar voor de geplande datum een museumbezoek af te spreken

 


 

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

Onderdeel 1 – vooraf aan het museumbezoek

  • U kiest zelf hoeveel deelprojecten u van te voren behandelt in de klas. Ieder deelproject bestaat uit een aflevering film en werkbladen. (elk filmpje duurt 20 minuten, de uitwerking van een deelproject duurt inclusief het filmpje 60 minuten)

Onderdeel 2 – bezoek aan het museum

  • Tijdens een bezoek aan ons museum wordt de klas verdeeld in kenniskringen.
  • Per groep verdiepen leerlingen zich eerst in een van te voren bepaald deelonderwerp van de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens bespreken ze in hun kenniskring allerlei wetenswaardigheden die ze gevonden hebben.
  • Dan volgt een rondleiding door het museum met alle leerlingen. Per museum-onderdeel presenteert iedere kennisgroep hun wetenswaardigheden aan de rest van de klas.

Onderdeel 3 – afsluiten

  • Afsluiting in het museum of in de klas. Wat hebben de leerlingen geleerd, wat vonden ze belangrijk, wat vonden ze indrukwekkend.