Scan het museum en ontdek

Je hebt succesvol een QR gescand

Verhaal: Mobilisatie

Dit is een pagina voor het hoofdstuk mobilisatie. Dit hoofdstuk bevat secties. Die staan hieronder.

Na de Anschluss van Oostenrijk en de Crisis in het Sudentenland, komt voor Nederland een mogelijke oorlog dichterbij. In maart 1939 wordt Tsjecho-Slowakijke door Duitsland aangevallen. In april 1939 worden de eerste Nederlandse soldaten opgeroepen door de Nederlandse regering; de zogeheten Buitengewone Oproep Uitwendige Veiligheid.

Vanaf nu is ook een deel van de Vrijwillige Landstorm paraat. De Luchtwachtdienst kijkt of er geen vijande-lijke toestellen boven Nederland vliegen. De Lucht-afweerdienst staat klaar met zijn snelvuurkanonnen.

Op 28 augustus 1939 wordt het Nederlandse leger volledig gemobiliseerd, de Algemene Mobilisatie.

Afscheid nemen

De Nederlandse militairen moeten zich melden in hun uniform en met een koffer met persoonlijke bezittingen. Het afscheid valt natuurlijk zwaar. Een deel van deze mannen is al getrouwd en heeft kinderen. Sommigen soldaten komen helemaal alleen naar het gemeentehuis of treinstation, anderen worden uitgezwaaid door hun familie.

Met treinen en bussen worden ze vanuit de verzamelplaatsen naar hun mobilisatiebestemming gebracht. Vaak aan de andere kant van Nederland.

Het gemobiliseerde Nederlandse leger bestaat uit beroepsmilitairen, dienst-plichtigen en mannen van de Vrijwillige Landstorm. In totaal 280.000 man

Wat gaat er gebeuren? De een ziet het als een avontuur. De ander vreest of hij ooit nog thuis zal komen, mocht een oorlog uitbreken.

Einde verhaal.
Je kunt nu doorlopen

Of ga direct naar het volgende hoofdstuk: