RSIN nummer:

  • het RSIN-nummer van het museum is 8030.67.562

Beleidsplan:

  • De hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan zijn om de bezoekers van het museum, door middel van een tentoonstelling, in een tijdsbestek van circa anderhalf, het verhaal vanaf het begin tot het einde van de 2e wereldoorlog te vertellen. Dit vanuit een neutraal perspectief. Met begrip voor alle partijen moet het woord ”respect” dan een andere en sterkere betekenis gaan krijgen.

De eerstkomende jaren is ons beleid, vanwege het waarborgen van het voortbestaan van het museum, er op gericht om het gebouw, waarin het museum thans is gevestigd, in eigendom te verwerven van de Woningstichting Hellendoorn.

Teneinde het huidige aantal van circa 15.000 bezoekers per jaar te laten stijgen is , op basis van daartoe gedaan onderzoek, besloten om het aantal jaarlijkse tijdelijke exposities/tentoonstellingen te verhogen, alsmede extra aandacht te schenken aan opname van het museum in allerhande toeristische fietsroutes.

Beloningsbeleid:

  • Bestuursleden en andere vrijwilligers van het museum ontvangen voor hun inzet geen enkele vergoeding.

Uitgevoerde activiteiten:

  • Dit jaar (2016) werd onder andere een promotieplan geschreven. Op dit moment (november 2016) loopt nog de tentoonstelling “Brieven uit de vergetelheid”.  Daarnaast kent ons jaarlijkse educatieve programma voor de basisscholen ook dit jaar weer een nog steeds  toenemend aantal deelnemers.

Financiële gegevens: